W “cenach transferowych” ciągle gorąco…

W ubiegłym tygodniu ruszyła nowa inicjatywa Ministerstwa Finansów pod nazwą – Forum Cen Transferowych (FCT).

Jak wskazuje MF na swoich stronach „Forum ma być stałą platformą dyskusyjną o cenach transferowych między administracją skarbową a biznesem, światem nauki i organizacjami pozarządowymi. Spotkania będą się odbywać co najmniej raz na kwartał. Ma to zapewnić jak najszerszą reprezentację środowisk, które mogą napotykać praktyczne problemy w stosowaniu przepisów z tego zakresu.”

Wrażenia z pierwszej edycji FCT można podzielić, w mojej ocenie, na dwie grupy:

Zaczynając od bezspornie pozytywnych aspektów FCT:

  • to zasadniczo dobry ruch MF – tzn. wreszcie istnieje możliwość aktywnej wymiany zdania z głównym twórcą zmian prawa podatkowego, w tematyce złożonej i bardzo trudnej w stosowaniu, jaka są ceny transferowe.
  • Przedstawiciele MF w dosyć otwarty sposób odpowiadali na wątpliwości podatników, choć z drugiej strony duża część pytań nadal pozostaje otwarta.

Są niestety również liczne znaki zapytania:

  • Zobaczymy, co wyniknie z tak licznie zgłaszanych zastrzeżeń – MF powinien przenalizować dogłębnie konieczność zmian legislacyjnych w omawianym obszarze – czyli tzw. analizach benchmarkingowych – gdyż od strony podatników obowiązki te wydają się w dużej mierze dodatkowym obciążeniem ich budżetów.
  • MF zapowiedział wydanie wyjaśnień do pytań zgłoszonych podczas spotkania, a także w zakresie wypełniania CIT-TP/PIT-TP – to będzie najlepszy test tego, czy FCT przyniesie realne korzyści podatnikom, czy pozostaniemy na poziomie tzw. „dobrych intencji”.
  • Kolejnym testem będzie włączenie do prac FCT przedstawicieli urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych oraz sędziów. Jeżeli ten postulat zostanie spełniony to FCT może zacząć faktycznie oddziaływać na kształt prawodawstwa w zakresie cen transferowych, jak i praktykę stosowania istniejących przepisów. 

Poniżej link do strony MF poświęconej FCT. Ze strony można pobrać prezentację wyświetlaną w trakcie forum.

http://tiny.pl/g2wls