Specjalizacje

Doradztwo bieżące / Obsługa korporacyjna

Naszym Klientom oferujemy pomoc w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Zakładamy, przekształcamy, a gdy sytuacja tego wymaga również likwidujemy spółki prawa handlowego. Klienci mogą polegać na nas w kwestiach obsługi prac organów spółek. Opiniujemy oraz sporządzamy umowy i odpowiednie dokumenty wewnętrzne.

Doradztwo transakcyjne / Venture Capital / Private equity

Analizujemy i strukturyzujemy transakcje oraz doradzamy w zakresie wyboru formy finansowania. Tworzymy, opiniujemy i negocjujemy różne rodzaje umów inwestycyjnych oraz współpracujemy przy ich wykonaniu. W sytuacjach, które tego wymagają, doradzamy, jak rozwiązywać spory powstałe w toku realizacji projektów.

IT / e-commerce / Własność intelektualna

Świadczymy kompleksowe doradztwo dla podmiotów z powyższych branż. Tworzymy umowy związane z przejściem praw własności intelektualnej na inne podmioty, umowy licencyjne i wdrożeniowe, umowy tworzące współwłasność tych praw. Służymy radą w sprawach dotyczących praw konsumenta.

„Due dilligence" / Badania sprawozdań finansowych / Wyceny

W przeglądach „due dilligence” liczy się „każda cyfra, każdy przecinek”. W celu ograniczenia ryzyka związanego z planowaną inwestycją w spółkę lub z zakupem nieruchomości oferujemy przeprowadzenie audytu, który pozwoli na podjęcie świadomej decyzji przed podpisaniem każdej umowy bądź zamknięciem transakcji. Przeprowadzamy badania sprawozdań finansowych, także w grupach kapitałowych, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz wyceny spółek jak również przedsiębiorstw dla celów: inwestorskich, przekształceń oraz kontrolnych.

Ochrona danych osobowych

Doradzamy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, ich przetwarzania oraz pomagamy sporządzić niezbędną dokumentację. Doradzamy we wdrożeniu odpowiednich procedur w celu jak najlepszej ochrony przechowywanych danych.

Rachunkowość zarządcza

Doradzamy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, ich przetwarzania oraz pomagamy sporządzić niezbędną dokumentację. Doradzamy we wdrożeniu odpowiednich procedur w celu jak najlepszej ochrony przechowywanych danych.

Podatki

Poziom skomplikowania przepisów prawa podatkowego oraz niejednolita praktyka jego stosowania, powodują, że każdy projekt wymaga wszechstronnej analizy konsekwencji podatkowych. Posiadamy długoletnie doświadczenie w interpretacji prawa podatkowego, co pozwala nam przewidzieć konsekwencje zastosowania konkretnych rozwiązań. Przeprowadzamy przeglądy w zakresie rocznego rozliczenia obowiązujących podatków i prawidłowości wywiązywania się z obowiązków płatnika podatku PIT. W zakresie naszych usług jest również sporządzanie oraz wdrożenie dokumentacji dotyczącej cen transferowych.

Postępowania

Jeżeli sytuacja tego wymaga reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracyjnymi, jak również przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Prowadzimy również obsługę postępowań egzekucyjnych na każdym ich etapie.

Szkolenia

Umiejętność przekazania wiedzy to trudna sztuka, ale dopiero przyswojenie jej aspektów praktycznych to klucz do sukcesu. Wychodząc temu naprzeciw, od lat prowadzimy wykłady szkoleniowe.

Usługi z zakresu prawa, podatków oraz audytu