Senat przyjął nowelizację ustaw o podatkach dochodowych.

W ostatni piątek, bez poprawek, Senat  zaakceptował nowelę podatków dochodowych. Jeżeli Prezydent RP podpisze ustawy nowelizujące, to od 1 stycznia 2018 w podatkach dochodowych zmieni się sporo.

Zmiany obejmą m.in. następujące obszary:

  1. Wydatki na usługi niematerialne oraz opłaty z tytułu korzystania z praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych oraz podmiotów z siedzibą w tzw. rajach podatkowych będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do maksymalnej wysokości 5 proc. EBITDA.
  2. Wprowadzono nowy podatek  dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł (m.in. biura, centra handlowe i domy towarowe).
  3. Ustawa zmienia zasady opodatkowania najmu. Ograniczono stosowanie stawki ryczałtu 8,5 proc. do przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł. Przewidziano też wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki przychodów z najmu (poza działalnością gospodarczą) ponad 100 tys. zł.
  4. Podwyższono od 1 stycznia 2018 r. kwoty wolnej od podatku – z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł z zachowaniem tzw. degresywności tej kwoty, czyli nie zmieni się kwota wolna od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania, przekraczających 13 tys. zł oraz nieprzekraczających 85 tys. 528 zł rocznie.
  5. Ustawa zakłada podniesienie o 100 proc. rocznego limitu 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 85 tys. 528 zł. Jednocześnie zmianom (zawężeniu) ulegnie krąg uprawnionych do stasowania tej preferencji.
  6. W przypadku podatkowych grup kapitałowych przewidziano m.in. odstąpienie od możliwości uznawania darowizn za koszty uzyskania przychodów.
  7. Podwyższono z 3,5 do 10 tys. zł limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie do kosztów uzyskania przychodów.

Odnośnie pkt. 2 pisaliśmy ostatnio. W zakresie pozostałych zmian oraz innych niewymienionych wyżej będziemy informowali w najbliższym czasie.