Kolejne ostrzeżenie MF

W dniu 12 czerwca Ministerstwo Finansów wydało kolejne ostrzeżenie przed  stosowaniem schematów agresywnej optymalizacji podatkowej. Tym razem ostrzeżenie dotyczy optymalizacji  polegających na nadużywaniu podmiotów formalnie zarejestrowanych za granicą w sytuacji, gdy są one faktycznie polskimi podatnikami i są zarządzane z terytorium Polski.

MF zwraca uwaga na schematy optymalizacyjne w których są używane m.in. spółki z siedzibą w rajach podatkowych, jak też podmioty z terytorium UE (np. Czechy, Luksemburg, Wielka Brytania, Słowacja, Cypr, Malta, Holandia, Szwecja) oraz innych krajów europejskich np. Szwajcarii.

W mojej ocenie, szczególną uwagę  należy zwrócić na to, że MF wybrał też na celownik
m.in. modne optymalizacje polegające na rejestrowaniu spółki w innym kraju sąsiedniego w celu nabywania samochodów luksusowych lub sportowych.   Minister zauważył, że samochody te, wyposażone w zagraniczne tablice rejestracyjne, są następnie udostępniane do wyłącznego korzystania w Polsce przez osoby fizyczne, stale przebywające w Polsce (np. na terenie jednego województwa) i będące udziałowcami tych spółek.

Podobne zastrzeżenia MF budzą sytuacje, w których zagraniczne spółki kapitałowe są faktycznie zarządzane z terytorium Polski, a ich rejestracja za granicą służy jedynie stworzeniu pozoru, że działalność prowadzona za ich pośrednictwem nie podlega opodatkowaniu w Polsce.  W ocenie MF dotyczy to w szczególności transakcji zbycia udziałów/akcji, emisji instrumentów dłużnych, wypłat dywidend, odsetek i należności licencyjnych..

MF w swoim komunikacie ostrzega, że tego rodzaju operacje mogą być uznane za agresywną optymalizację podatkową i nie prowadzą do skutecznego wyłączenia opodatkowania w Polsce.  Zapobieżenie unikaniu opodatkowania w Polsce może być w takich wypadkach zrealizowane przez władze skarbowe z wykorzystaniem klauzuli obejścia prawa podatkowego lub też poprzez ustalenie miejsca zarządu podmiotu zagranicznego ? także w okresie sprzed wejścia w życie przepisów tej klauzuli.

Trzeba przyznać, że Minister dosyć konsekwentnie wskazuje optymalizacyjne schematy wykorzystywane przez przedsiębiorców. Z perspektywy przedsiębiorców nie stosujących tego typu działań, to z pewnością przywracanie rynkowych reguły konkurencji. Z drugiej strony  jednak działania uczciwe z punktu widzenia MF oraz te ?agresywne działania optymalizacyjne? odgradza czasami tylko cienka linia.