Czas na zmiany w podatkach dochodowych

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w podatkach dochodowych. Projekt liczy 95 stron i trudno nie nazwać go rewolucyjnym.

Poniżej przedstawiam kilka zmian które będą miały wpływ na wiele podmiotów. Co do pozostałych zmian w miarę zapoznawania z projektem będę aktualizował  listę zmian.

Nowy podatek

Podmioty posiadające nieruchomości warte więcej niż 10 mln zł będą musiały płacić dodatkowy miesięczny podatek w wysokości 0,042 proc., czyli blisko  0,5 proc. rocznie.

Podstawę opodatkowania będzie stanowić przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji.

Podatek ten będzie dotyczył:

1) budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek:

a) centrum handlowe,

b) dom towarowy,

c) samodzielny sklep i butik,

d) pozostały handlowo-usługowy,

2) budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy, z wyłączeniem budynków urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw oraz budynków sądów i parlamentów.

Nowe wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów

  • Brak możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat licencyjnych (od znaków towarowych, know how etc.) jeżeli aktywa te wcześniej były własnością podatnika, który następnie zbył je bez rozpoznania przychodu.
  • Brak możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów  odpisów amortyzacyjnych od niektórych Wartości Niematerialnych i Prawnych jeżeli podatnik wcześniej aktywa zbył bezpodatkowo.
  • Ograniczenia zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup usług niematerialnych (nawet nabytych od podmiotów niepowiązanych) jak np. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, licencje itd. gdzie łączna wartość rozpoznanych kosztów podatkowych nie może przekroczyć 5% EBITDA.

Najem wg stawki 8,5 % już nie dla wszystkich

Wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł rocznie dla przychodów z najmu, które mogą korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Limit ten dotyczyć będzie łącznie małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa.