Co w projektach piszczy? Odc. 1

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt zmian w podatkach dochodowych.

W serii naszych postów będziemy się starali przybliżyć jakie zmiany są planowane i na czym polegają.

Zaczynamy od nowego podatku – od przychodów z tytułu własności środka trwałego, którego wartość początkowa przekracza 10 000 000 zł. Projektowany przepis zakłada, że od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa przekracza 10 000 000 zł, w postaci:

1) budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek:

a) centrum handlowe,

b) dom towarowy,

c) samodzielny sklep i butik,

d) pozostały handlowo-usługowy,

2) budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy, z wyłączeniem budynków urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw oraz budynków sądów i parlamentów – wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Opodatkowanie nie będzie miało miejsca w przypadku:

1) środków trwałych od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16c pkt 5 ustawy o PDOP,

2) środków trwałych, wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika lub na cele m.in. działalności naukowej.

Podatnicy będą obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca.

Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku, podatnicy będą  odliczać od zaliczki obliczanej na zasadach ogólnych i tak też będzie rozliczany ten podatek w zeznaniu rocznym.

Przepisy wprowadzają zasadę, iż podatnicy mogą nie wpłacać podatku, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek za dany miesiąc.

Tyle przepisy, to czego w nich wprost nie ma, a co możemy wyinterpretować to to, że w sytuacji, gdy nowy podatek jest jednak wyższy niż podatek obliczony na zasadach ogólnych podatek ten będzie podlegał wpłacie. Może to prowadzić do sytuacji, że przy braku dochodu na zasadach ogólnych podatnik będzie płacił podatek od „przychodu”  odpowiadającego wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji pomniejszonej, o kwotę jak rozumiem 10 mln złotych. Czy to przypadkiem nie jest rodzaj katastru dla przedsiębiorców? Czy jeżeli podmiot będzie uzyskiwał stratę podatkową to i tak będzie miał podatek do zapłaty? Wszystko wskazuje na to, że tak…