50% koszty uzyskania przychodów dla twórców – kolejne zmiany uchwalone

29 czerwca 2018 r. Prezydent RP podpisał kolejną ustawę nowelizującą m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana obejmuje przepisy dotyczące m.in. korzystania z 50% kosztów przez niektórych twórców, poszerzając wprowadzony 1 stycznia 2018 r. katalog rodzajów działalności twórczej uprawniających do ich odliczenia.  

Zgodnie ze zmianą, 50% koszty uzyskania przychodu będą mogły być również zastosowane przez m.in. inżynierów budowlanych, twórców gier komputerowych, twórców wzorów przemysłowych i produkcji audialnej, tłumaczy oraz pracowników naukowych i dydaktycznych wyższych uczelni.  Z przywileju skorzystają również twórcy literatury (w przepisach obowiązujących od początku 2018 roku, mowa była jedynie o działalności w zakresie literatury pięknej).

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r., a zatem nadano im moc wsteczną.

Dodatkowo, ustawa wprowadza zmiany zakresie innych regulacji podatkowych:

  • dotyczących tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych (minimalnego podatku od przychodów z budynków);
  • określających zasady opodatkowania wygranych w grach hazardowych;
  • normujących zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny oraz spadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn;
  • dotyczących zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych.

Z pewnością warto zapoznać się z możliwościami, jakie dają nowe regulacje, gdyż mogą mieć one pozytywny wpływ na rozliczenia podatkowe twórców oraz koszty ich pracodawców.