Law

DZIAŁ PRAWNY

„Litera prawa powinna być włączona do alfabetu”

Stanisław Jerzy Lec (1909-1966)

W ramach TAL świadczymy usługi doradztwa prawnego dla przedsiębiorców.

Naszym Klientom pomagamy w realizacji ich zamierzeń biznesowych zapewniając maksimum bezpieczeństwa i ochrony.

Doradztwo bieżące / Obsługa korporacyjna

- Doradzamy wybór odpowiedniej do potrzeb formy prowadzenia działalności gospodarczej. - Świadczymy usługi związane z bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego. - Prowadzimy przekształcenia podmiotów prawa handlowego, a gdy sytuacja tego wymaga przeprowadzamy proces ich likwidacji. - W ramach bieżącego doradztwa wspomagamy przedsiębiorców w obsłudze pracy ich organów, opiniowania wszelkich przedsięwzięć związanych z ich działalnością pod kątem prawnym jak i podatkowym.

Doradztwo transakcyjne / Venture Capital / Private Equity

- Dla naszych Klientów prowadzimy doradztwo transakcyjne. - Przeprowadzamy analizy prawne, podatkowe i finansowe, a także strukturyzujemy transakcje. - Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie wyboru najbardziej dogodnej formy finansowania. - Tworzymy, opiniujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne, a także inne umowy związane z procesem inwestycyjnym. - Współpracujemy także na etapie wykonania zawartych umów, jak również doradzamy w przypadku powstania sporu na tle ich realizacji.

Postępowania

Posiadamy doświadczenie w zakresie wsparcia Klientów w trakcie postępowań sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych na każdym etapie postępowania.

Due dilligence

- W przypadku planowania przejęcia, fuzji lub zakupu innej jednostki a także w związku z planowanymi inwestycjami kapitałowymi przeprowadzamy tzw. przeglądy due dilligence. Polega ona na uzyskiwaniu i analizie informacji o danej jednostce w zakresie ustalonym w umowie z Klientem. - Głównym celem przeglądu due diligence jest zidentyfikowanie najbardziej istotnych zagadnień, związanych z planowaną transakcją, które umożliwiają Klientowi podjęcie najbardziej racjonalnej decyzji. - Raport due dilligence dostarcza również niepodważalnych argumentów w procesie negocjacji umowy sprzedaży/zakupu, a także pomaga w implementacji rozwiązań pomagających uniknąć uchybień w przyszłości.

Nieruchomości

- Oferujemy doradztwo oraz kompleksową obsługę transakcji na rynku nieruchomości, w tym świadczymy pomoc prawną związaną z prawnymi aspektami procesu inwestycyjnego, jak również zarządzania nieruchomościami. - Prowadzimy również sprawy związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

Własność intelektualna/IT

- Świadczymy kompleksowe doradztwo na rzecz podmiotów z branży IT. Obsługujemy zarówno podmioty wytwarzające oprogramowanie na zlecenie klienta, jak i podmioty tworzące technologie na własny użytek. Oferujemy doradztwo w zakresie zabezpieczenia, przenoszenia oraz dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. - Tworzymy umowy związane z szeroko rozumianym przejściem praw własności intelektualnej na inne podmioty, a także umowy: licencyjne, wdrożeniowe czy też umowy tworzące współwłasność praw własności intelektualnej. Pomagamy również przy określaniu zdolności aportowej praw do wytworzonych dzieł oraz prawidłowym wniesieniu praw do tych dzieł w formie aportu do spółek prawa handlowego.

Ochrona danych osobowych

- Na życzenie Klienta przeprowadzamy audyt w zakresie przetwarzanych przez niego danych, zbiorów danych wykorzystywanych w trakcie prowadzonej działalności, sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz wykorzystywanych w procesach systemów. - Tworzymy dokumentacje struktury sposobu eksploatacji zbiorów danych osobowych. - Doradzamy naszym Klientom jak chronić dane osobowe gromadzone w ramach prowadzonej działalności. - Pomagamy w określeniu Administratora danych osobowych, ustanowieniu Administratora Bezpieczeństwa Danych oraz Administratora Systemów Informatycznych. - Jeżeli sytuacja tego wymaga, przeprowadzamy szkolenia w niezbędnym zakresie, a także zapewniamy wzory dokumentacji która ma być wykorzystywana przy codziennej pracy z danymi osobowymi. - Zapewniamy również prawną obsługę rejestracji zbiorów danych osobowych.

Prawo pracy

Na życzenie Klienta sporządzamy projekty wewnętrznej dokumentacji pracodawcy. Doradzamy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom w doborze optymalnej formy zatrudnienia.

E-commerce

- Obsługujemy w sposób kompleksowy przedsiębiorców z branży e-commerce. - Doradzamy przy wyborze odpowiedniej struktury organizacyjnej do prowadzenia tego typu działalności, pomagamy przy tworzeniu regulaminów oraz odpowiednich dla danej branży polityk. - Doradzamy w zakresie spraw opartych o prawa konsumenta, w tym w zakresie gwarancji czy rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Obsługa organizacji pozarządowych – NGO

- Oferujemy obsługę organizacji pozarządowych, począwszy od analizy prawno-podatkowej celem wybrania najbardziej wskazanej formy prowadzenia przedsięwzięcia, przez pomoc w codziennym prowadzeniu podmiotu pod kątem formalno-organizacyjnym, aż po uzyskanie statutu organizacji pożytku publicznego i dalszego rozwoju z tym związanego. - Reprezentujemy organizacje pozarządowe przed wszelkimi organami państwowymi, a także doradzamy w zakresie pozyskiwania finansowania.