Audit

DZIAŁ AUDYTU

„Podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą różnicę”
Winston Churchill (1874-1965)

W ramach TAL posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie badań sprawozdań finansowych spółek kapitałowych oraz spółek osobowych. Dla naszych Klientów dostarczamy wiedzę na temat dotyczącej kondycji majątkowej oraz finansowej Spółki, umożliwiając racjonalne podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych.

Badania sprawozdań finansowych

- Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z krajowymi standardami rewizji finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce lub Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. - Przeprowadzamy badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w grupach kapitałowych. - Zapewniamy kontakt w języku angielskim, a na życzenie klienta sporządzamy również raport i opinię w tym języku.

Wyceny

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu wycen spółek oraz przedsiębiorstw. Przeprowadzamy wyceny z indywidualną metody sporządzania wyceny dla celów: - zmian form prawnych, - inwestorskich - nabycie lub sprzedaż przedsiębiorstwa, udziałów, akcji, - przekształceń własnościowych - fuzje, przejęcia, podziały spółek, - kontrolnych – ocena wartości firmy.

Due dilligence

Na zlecenie potencjalnego inwestora wykonujemy pełną analizę kondycji finansowej wybranego podmiotu. W ramach prac przeprowadzamy szczegółową analizę sprawozdań finansowych, ryzyk finansowych oraz ocenę wpływu zawartych umów oraz wykrytych nieprawidłowości na wartość planowanej inwestycji.

Biznes plany

Doradzamy przy budżetowaniu wewnętrznym oraz oferujemy nasze wsparcie w sporządzeniu planów w zakresie prowadzonego biznesu. Posiadamy wieloletnią praktykę w sporządzaniu takich planów, w szczególności dla pozyskania finansowania zewnętrznego oraz przeprowadzania studium wykonalności projektów.

Przekształcenia i restrukturyzacje

- Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie przekształceń i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. - Przygotowujemy koncepcję reorganizacji biznesu z uwzględnieniem z uwzględnieniem skutków finansowych i podatkowych wybranej formy reorganizacji biznesu. Przeprowadzamy cały proces włącznie z rejestracją zmian w KRS oraz doradztwem księgowym i podatkowym w zakresie rozliczenia całej reorganizacji.

Doradztwo w zakresie rachunkowości

Doradzamy w zakresie rachunkowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej zarówno dla podmiotów stosujących ustawę o rachunkowości czy Międzynarodowe Standardy Rachunkowości jak dla podmiotów stosujących uproszczone formy np. podatkowa księgę przychodów i rozchodów.

Rachunkowość zarządcza

Usługi z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu umożliwiają mądre i świadome zarządzanie swoim biznesem. Dzięki tym usługom Klient otrzymuje wiarygodne i obiektywne dane na temat swojego biznesu, które umożliwią mu pełną kontrolę nad sytuacją finansową przedsiębiorstwa możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się warunki.